xổ số xổ số

Date26/04/2018 | 10:19

Hiện nay theo thông tư 40/2016 thì doanh nghiệp chỉ cần làm tờ trình (Mẫu số 1) trình Ủy ban nhân dân cấp thành Phố (hoặc Tỉnh) về việc chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài trước 15 ngày khi nộp hồ sơ chính thức.

Hiện nay theo thông tư 40/2016 thì doanh nghiệp chỉ cần làm tờ trình (Mẫu số 1) trình Ủy ban nhân dân cấp thành Phố ( hoặc Tỉnh ) về việc chấp thuận sửdụng lao động nước ngoài trước 15 ngày khi nộp hồ sơ chính thức.

I/ Trường hợp người lao động nước ngoài xin cấp mới lần đầu tại Việt Nam

1. Hộ chiếu photo ( Nguyên quyển )

2. Hình 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )

3. Giấy khám sức khoẻ : (HCM) tại một trong các Bệnh Viện: Chợ Rẫy, Thống

Nhất, Pháp Việt, 115, Vạn Hạnh, Columbia

4. Giấp xác nhận kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở nước ngoài tại vị trí tương

đương ( hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng việt có công

chứng tư pháp)

5. Lý lịch tư pháp nước ngoài (hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch

sang tiếng việt có công chứng tư pháp)

6/ Bằng cấp liên quan (hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang

tiếng việt có công chứng tư pháp)

7. Lý lịch tư pháp Việt Nam

8. Giấy phép kinh doanh photo.

9. Mẫu số 7

II/ Trường hợp người lao động nước ngoài đã có GPLĐ và tiếp tục làm

việc (cấp lại giấy phép lao động) cùng công ty

Hồ sơ xin cấp lại GPLĐ phải được chuẩn bị trước 1 tháng khi giấy phép hết

hạn – Thủ tục gia hạn giấy phép lao động theo cách nói thông thường:

1. Hình 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )

2. Giấy khám sức khoẻ.

3. Giấy phép lao động cũ ( bản gốc ).

4. Mẫu số 7.

III/ Trường hợp người lao động nước ngoài đã có GPLĐ nhưng hết hạn và

tiếp tục làm việc  (cấp lại giấy phép lao động) cùng công ty

Trường hợp giấy phép lao động đã hết hạn thì bắt buộc phải xin cấp mới giấyphép lao động –thủ tục cấp mới giấy phép lao động

1. Hộ chiếu photo ( Nguyên quyển )

2. Hình 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )

3. Giấy khám sức khoẻ : ( HCM ) Tại 1 trong các Bệnh Viện: Chợ Rẩy, Thống

Nhất, 115, Pháp Việt, Vạn Hạnh, Columbia

4. Giấp phép lao động cũ

5. Lý lịch tư pháp nước ngoài (hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch

sang tiếng việt có công chứng tư pháp)

6/ Bằng cấp liên quan

7. Lý lịch tư pháp Việt Nam

8. Giấy phép kinh doanh photo.

9. Mẫu số 7

IV/ Trường hợp người lao động nước ngoài đã có GPLĐ nhưng chuyển

sang công ty mới

1. Hộ chiếu photo ( Nguyên quyển )

2. Hình 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )

3. Giấy khám sức khoẻ : ( HCM )Tại 1 trong các Bệnh Viện: Chợ Rẩy, Thống

Nhất, 115, Pháp Việt, Vạn Hạnh, Columbia

4. Giấp phép lao động cũ

5. Lý lịch tư pháp nước ngoài ( hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch

sang tiếng việt có công chứng tư pháp)

6/ Bằng cấp liên quan

7. Lý lịch tư pháp Việt Nam

8. Giấy phép kinh doanh photo.

9. Mẫu số 7

Câu hỏi tương tự liên quan:

- Thủ tục xin visa du lịch tại Việt Nam đối với người nước ngoài.

- Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Xổ số Hồ Chí Minh

Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ma Thị Là
Ma Thị Là
Nguyễn Tiến Hoàng
Nguyễn Tiến Hoàng
Lê Thị Thu Trang
Lê Thị Thu Trang
Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ