Giải Cào Xổ Số Việt Nam

Date08/05/2018 | 11:32

Câu hỏi:Giải Cào Xổ Số Việt Nam

Trả lời:

A. Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Có gửi kèm )

2. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh .

3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ( do phía công ty căn cứ vào tình hình thực tế để soạn thảo – có mẫu gửi kèm), bao gồm:

- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh.

- Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù.

4. Bản sao công chứng "Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ" của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Bao gồm :

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe, Xét nghiệm phân của chủ cơ sở và người trực tiếp (có xác nhận của cơ sở);

- Bản sao Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về VSATTP (có xác nhận của cơ sở).

5. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm ( sau khi soạn hồ sơ, Công ty luật TNHH Minh Khuê sẽ soạn hồ sơ để công ty cử người đi tập huấn, căn cứ vào tình hình và nhu cầu từ phía công ty).

B. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc sở y tế thành phố Hà Nội

Về thời gian thẩm định hồ sơ : 15 ngày.

Sau khi thẩm định hồ sơ đạt kết quả sẽ có đoàn kiểm tra trực tiếp cơ sở sản xuất của công ty và tiến hành đánh giá:

- Đạt tiêu chuẩn cơ sở thì sẽ được cấp giấy chứng nhận sau 7 ngày

- Không đạt: công ty cần hoàn thiện theo yêu cầu cho đợt kiểm tra đánh giá tiếp theo.

xổ số việt nam xổ số miền nam

Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ma Thị Là
Ma Thị Là
Nguyễn Tiến Hoàng
Nguyễn Tiến Hoàng
Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ