Xổ số Cà Mau

Date24/09/2018 | 17:23

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu pháp nhân và
thông báo mẫu dấu:
- Hồ sơ bao gồm:
+ Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp
+ Điều lệ công ty
+ Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Nếu
loại hình công ty là cổ phần)

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu pháp nhân và
thông báo mẫu dấu.

- Hồ sơ bao gồm:
+ Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp
+ Điều lệ công ty
+ Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Nếu
loại hình công ty là cổ phần)
+ Danh sách thành viên công ty (Nếu loại hình công ty là TNHH 2 tv trở lên)
+ Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với thành
viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài
liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với thành viên/cổ đông/chủ sở
hữu công ty là tổ chức;
+ Thông báo mẫu con dấu;
+ Các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
- Cơ quan giải quyết: Phòng Đăng kí kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư.
- Thời hạn giải quyết: 05 - 07 ngày làm việc.

Xổ số Power 6/86

Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ma Thị Là
Ma Thị Là
Nguyễn Tiến Hoàng
Nguyễn Tiến Hoàng
Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ