xổ số miền bắc trực tiếp

Date01/04/2019 | 13:45

Câu hỏi: Tôi là người có quốc tịch Trung Quốc. hiện nay, tôi muốn đăng kí bảo hộ nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ của mình tại Việt Nam. Thủ tục đăng kí bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài như thế nào?
Trả lời:

1. Thủ tục tra cứu nhãn hiệu:
Tra cứu là thủ tục cần thiết của người nộp đơn. Tuy nhiên, nên tiến hành thủ tục này vì đây là bước đầu tiên và quan trọng để đánh giá sơ bộ một nhãn hiệu. Nhưng tra cứu này chỉ mang tính chất tham khảo và không là căn cứ để cấp hay không cấp văn bằng.
 Hồ sơ cần chuẩn bị: 03 mẫu nhãn hiệu có kích thước lớn hơn 3×3 cm, không vượt quá 8×8 cm
 Tra cứu sơ bộ miễn phí: chúng tôi sẽ tiến hành tra cứu sơ bộ miễn phí cho khách hàng để đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu trong vòng 01 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp mẫu nhãn hiệu.
 Tra cứu rà soát chính thức tại Cục Sở hữu trí tuệ: Sau khi tra cứu sơ bộ nhãn hiệu chưa có dấu hiệu trùng tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký. Quý khách hàng nên thực hiện thủ tục tra cứu thông qua tổ chức đại diện để đánh giá cao nhất khả năng bảo hộ của nhãn hiệu. Thủ tục tra cứu thông qua đại diện thời gian từ 1-3 ngày làm việc.
2. Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu:
a) Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu:
 Giấy uỷ quyền (mẫu gửi kèm)
 01 mẫu NHHH (không nhỏ hơn 3×3 cm, không vượt quá 8×8 cm)
 Danh mục sản phẩm, dịch vụ dự định đăng ký nhãn hiệu.

 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu.
 Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có).
b) Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
c) Thời gian đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thực hiện qua các bước sau:
- Thời hạn thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn, phân nhóm,…
 Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn.
 Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị doanh nghiệp sửa đổi.
Doanh nghiệp tiến hành sửa đổi theo yêu cầu và nộp công văn sửa đổi cho
Cục sở hữu trí tuệ
- Thời hạn công bố đơn đăng ký nhãn hiệu: 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.
Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.
- Thời hạn thẩm định nội dung: 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.
 Cục sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký. Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đã đăng ký.

 Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo không cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký.
Doanh nghiệp xem xét và gửi công văn trả lời, khiếu nại quyết định của Cục Sở hữu, đồng thời đưa ra các căn cứ để cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho nhãn hiệu của doanh nghiệp.
d) Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu:
Nhãn hiệu được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Doanh nghiệp được gia hạn văn bằng bảo hộ và không hạn chế số lần gia hạn. Do vậy, nhãn hiệu sẽ là tài sản xuyên suốt quá trình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp.

Xổ số Bình Dương

Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ma Thị Là
Ma Thị Là
Nguyễn Tiến Hoàng
Nguyễn Tiến Hoàng
Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ