xổ số miền bắc 200 ngày

Date27/04/2018 | 14:45

xổ số miền bắc 200 ngày

Câu hỏi: Công ty tôi là Công ty 100% vốn nước ngoài. Hiện nay, Công ty tôi muốn bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư thì thủ tục sẽ như thế nào?

1. Trình tự thực hiện

- Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả kết quả.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thụ lý hồ sơ, ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc trình UBND Thành phố phê duyệt.

2. Cách thức thực hiện

Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận một cửa) của Sở Kế hoạch và Đầu tư

3, Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Có thể sử dụng một trong hai biểu mẫu sau:

- Văn bản đăng ký / đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu BM-HAPI-11-06 (Phụ lục I-6, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006)

- Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu BM-HAPI-11-07 (Phụ lục I-7, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006);

b) Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;

c) Bản sửa đổi, bổ sung của Điều lệ doanh nghiệp;

d) Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có).

e) Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dự án đầu tư đến thời điểm đăng ký điều chỉnh.

f) Bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

- Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành (chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có qui định khác);

- Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

4. Số lượng hồ sơ:01 bộ

5. Thời hạn giải quyết

- Thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;

- Thời gian xem xét cấp GCNĐT: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

7. Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội.

8. Kết quả giải quyết TTHC:Giấy chứng nhận đầu tư

       Trên đây là nội dung về các vấn đề mà Quý công ty cần tư vấn, chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng từ phía Qúy công ty.

Trân trọng!

Xổ số Power 6/86

Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ma Thị Là
Ma Thị Là
Nguyễn Tiến Hoàng
Nguyễn Tiến Hoàng
Lê Thị Thu Trang
Lê Thị Thu Trang
Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ