Các loại xổ số ở Việt Nam

Date22/03/2018 | 15:12

Theo quy định tại khoản 3 Điều 166 Bộ Luật Lao động 2012 thì người lao động năm cuối trước khi nghỉ hưu được rút ngắn thời giờ lao động bình thường hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 166 Bộ Luật Lao động 2012 thì người lao động năm cuối trước khi nghỉ hưu được rút ngắn thời giờ lao động bình thường hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

"Điều 166: Người lao động cao tuổi:

3. Năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, người lao động được rút ngắn thời giờ lao động bình thường hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian."

Ngoài ra, khoản 10 Điều 3 Nghị định 45/2013/NĐ-CP có quy định thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 01 giờ đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi về hưu. Như vậy, với trường hợp của bạn, bạn hoàn toàn có thể rút ngắn thời giờ làm việc của mình.

xổ số miền bắc minh ngọc

Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ma Thị Là
Ma Thị Là
Nguyễn Tiến Hoàng
Nguyễn Tiến Hoàng
Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ