Xổ số miền Bắc

Date27/04/2018 | 12:03

Xổ số miền Bắc

Ô TÔ CŨ VỀ VIỆT NAM THÌ PHẢI CHỊU NHỮNG LOẠI THUẾ GÌ?
Câu hỏi của bạn:

     Cho tôi hỏi, tôi có người anh trai ruột hiện đang định cư tại Mỹ, muốn tặng cho tôi chiếc xe ôtô hiệu Lexus Rx350 2017, xe mua cũ thông qua chương trình đấu giá, tại thời điểm mua xe đã chạy được hơn 10.000km. Vậy khi xe về đến Việt Nam tôi phải mất những khoảng phí cũng như khoản thuế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn! Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 và năm 2016
Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013
Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Nghị định 122/2016/NĐ-CP về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
Nội dung tư vấn:

     Khi ô tô được chuyển từ Mỹ về Việt Nam, bạn sẽ phải nộp các loại thuế sau: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.

1. Thuế nhập khẩu ô tô cũ về Việt Nam
Hàng hóa khi xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam thì sẽ phải chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

     Theo khoản 2 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định về các trường hợp miễn thuế với tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng trong định mức của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại như sau: “Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng có số lượng hoặc trị giá vượt quá định mức miễn thuế phải nộp thuế đối với phần vượt, trừ trường hợp đơn vị nhận là cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động và được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp nhận hoặc trường hợp vì mục đích nhân đạo, từ thiện”.

     Theo đó trường hợp của bạn thuộc đối tượng được miễn thuế, tuy nhiên phần vượt quá định mức miễn thuế bạn sẽ phải nộp thuế. Định mức quà biếu, quà tặng đối với quà tặng do cá nhân nước ngoài tặng cho cá nhân Việt Nam được quy định tại Điều 8 Nghị định 134/2016/NĐ-CP như sau:

     “1. Quà biếu, quà tặng được miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là những mặt hàng không thuộc Danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, không thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ trường hợp quà biếu, quà tặng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng) theo quy định của pháp luật.

     2. Định mức miễn thuế:

     a) Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có trị giá hải quan không vượt quá 2.000.000 đồng hoặc có trị giá hải quan trên 2.000.000 đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 đồng được miễn thuế không quá 04 lần/năm.

     b) Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan, tổ chức Việt Nam được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động theo pháp luật về ngân sách; quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện có trị giá hải quan không vượt quá 30.000.000 đồng được miễn thuế không quá 04 lần/năm.

     Trường hợp vượt định mức miễn thuế của cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, Bộ Tài chính quyết định miễn thuế đối với từng trường hợp.

     c) Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cá nhân Việt Nam là thuốc, thiết bị y tế cho người bị bệnh thuộc Danh mục bệnh hiểm nghèo quy định tại Phụ lục IV Nghị định này có trị giá hải quan không vượt quá 10.000.000 đồng được miễn thuế không quá 4 lần/năm.”


Xổ số miền Bắc

     Như vậy bạn chỉ được miễn thuế trong định mức giá trị chiếc ô tô không vượt quá 2.000.000 đồng hoặc vượt quá 2.000.000 đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 đồng. Đối với phần vượt quá 2.000.000 đồng hoặc vượt quá 2.000.000 đồng mà tổng số tiền phải nộp phải nộp lớn hơn 200.000 thì bạn vẫn phải nộp thuế.

     Do bạn không thông tin rõ về loại xe dự định mang về Việt Nam, bao gồm số chỗ ngồi, dung tích xilanh; do đó bạn có thể tham khảo mã số thuế xe của mình quy định tại Điều 7 và Phụ lục III của Nghị định 122/2016/NĐ-CP để xác định mức thuế nhập khẩu ưu đãi tương ứng.

2. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô cũ về Việt Nam
Theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 và năm 2016:

     Thuế tiêu thụ đặc biệt = (Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu) x Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

     Áp dụng Biểu thuế ban hành tại Luật thuế tiêu thụ đặc biệt có thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt tùy theo dung tích xilanh và chỗ ngồi cụ thể.

 3. Thuế giá trị gia tăng đối với ô tô cũ về Việt Nam
Theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật thuế giá trị gia tăng:

     Thuế giá trị gia tăng = (Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt) x Thuế suất giá trị gia tăng

     Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng thì thuế suất giá trị gia tăng áp dụng đối với ô tô là 10%.

Kết quả xổ số TP

Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ma Thị Là
Ma Thị Là
Nguyễn Tiến Hoàng
Nguyễn Tiến Hoàng
Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ