Video trúng xổ số việt nam

Date27/04/2018 | 14:37

Video trúng xổ số việt nam

Tôi có thắc mắc mong được luật sư giải đáp giúp. Luật sư cho

hỏi, người nước ngoài có được mua nhà đất tại Việt Nam không? Nếu được

thì có cần điều kiện gì và hồ sơ thủ tục ra sao?

Trong quy định của Luật Đất đai 2013 quy định người sử dụng đất bao gồm

người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài nếu có dự án

đầu tư có quyền sử dụng đất ở Việt Nam.

 Theo quy định tại điều 5 Luật Đất đai 2013 thì: “Người sử dụng đất được Nhà

nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền

sử dụng đất theo quy định của Luật này, bao gồm:

1. Tổ chức trong nước gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã

hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức sự

nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp luật về dân sự (sau đây

gọi chung là tổ chức);

2. Hộ gia đình, cá nhân trong nước (sau đây gọi chung là hộ gia đình, cá nhân);

3. Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa

bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và điểm dân cư tương tự

có cùng phong tục, tập quán hoặc có chung dòng họ;

4. Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường,

niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức

tôn giáo và cơ sở khác của tôn giáo;

5. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao gồm cơ quan đại diện ngoại

giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác của nước ngoài có chức năng

ngoại giao được Chính phủ Việt Nam thừa nhận; cơ quan đại diện của tổ chức

thuộc Liên hợp quốc, cơ quan hoặc tổ chức liên chính phủ, cơ quan đại diện của

tổ chức liên chính phủ;

6. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc

tịch;

7. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm doanh nghiệp 100% vốn đầu tư

nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư

nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại theo quy định của pháp luật về đầu

tư.”

            Như vậy, theo quy định trên thì người nước ngoài chỉ có quyền sở hữu nhà ởdưới 2 hình thức đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định

của Luật này và pháp luật có liên quan; mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận

thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự

án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy

định của Chính phủ.

  Theo đó, bạn của bạn sẽ được sở hữu nhà ở nếu có đủ giấy tờ chứng minh đối

tượng và đáp ứng điều kiện được sở hữu nhà quy định tại Nghị định

99/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 74. Giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được sở hữu nhà ở tại

Việt Nam

1. Đối với cá nhân nước ngoài thì phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm

chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và không

thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh

về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh

sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.”

Khoản 2 Điều 76 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì: Tổ

chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được

mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, mua nhà ở của tổ

chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 7 của Nghị định

này và chỉ được nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở của hộ gia đình, cá nhân

hoặc nhận tặng cho nhà ở của tổ chức trong số lượng nhà ở theo quy định tại

Khoản 3, Khoản 4 Điều này tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép sở

hữu; trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài được tặng cho, được thừa kế nhà

ở tại Việt Nam nhưng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì giải

quyết theo quy định tại Điều 78 của Nghị định này.

  Như vậy, người nước ngoài được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế

nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu

tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của

Chính phủ. Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ của một tòa nhà chung cư; trường hợp trên một địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường mà có nhiều tòa nhà chung cưđể bán, cho thuê mua thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu khôngquá 30% số căn hộ của mỗi tòa nhà chung cư và không quá 30% tổng số căn hộcủa tất cả các tòa nhà chung cư này.

Câu hỏi tương tự liên quan:

- Cá nhân là người nước ngoài có được sở hữu đất tại Việt Nam không?

- Tư vấn đứng tên thay người nước ngoài khi mua đất tại Việt Nam…

xổ số xổ số

Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ma Thị Là
Ma Thị Là
Nguyễn Tiến Hoàng
Nguyễn Tiến Hoàng
Lê Thị Thu Trang
Lê Thị Thu Trang
Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ