xổ số miền bắc hôm nay trực tiếp

Date27/04/2018 | 14:06

xổ số miền bắc hôm nay trực tiếp

Nghĩa vụ chứng minh trong các vụ việc dân sự

Kiến thức của bạn:

     Xin chào luật sư, xin cho tôi hỏi, tôi hiện là người lao động khởi kiện vụ án đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thuộc trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, tuy nhiên hiện nay tôi không có bất kỳ một giấy tờ gì chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình cả, mà tôi nghe nói rằng Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành quy định người đưa ra yêu cầu bắt buộc phải chứng minh cho yêu cầu đó. Vậy giờ nếu muốn khởi kiện thì có khởi kiện được không?

Kiến thức của luật sư:

     Chào bạn! Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư như sau:

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Nội dung tư vấn: Nghĩa vụ chứng minh trong các vụ việc dân sự

Tại khoản 1 điều 91 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về nghĩa vụ chứng minh như sau:

“1. Đương sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp, trừ các trường hợp sau đây…”

Nghĩa vụ chứng minh trong các vụ việc dân sự

     Như vậy theo quy định trên yêu cầu khởi kiện bắt buộc phải đưa ra các chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình là có căn cứ trừ các trường hợp sau:

  • Người tiêu dùng khởi kiện không có nghĩa vụ chứng minh lỗi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bị kiện có nghĩa vụ chứng minh mình không có lỗi gây ra thiệt hại theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
  •  Đương sự là người lao động trong vụ án lao động mà không cung cấp, giao nộp được cho Tòa án tài liệu, chứng cứ vì lý do tài liệu, chứng cứ đó đang do người sử dụng lao động quản lý, lưu giữ thì người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ đó cho Tòa án.
  •  Người lao động khởi kiện vụ án đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thuộc trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc trường hợp không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động thì nghĩa vụ chứng minh thuộc về người sử dụng lao động;

 Các trường hợp pháp luật có quy định khác về nghĩa vụ chứng minh.

  • Theo quy định trên thì người lao động khởi kiện vụ án đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì nghĩa vụ chứng minh sẽ thuộc về bên người sử dụng lao động. Do vậy trong trường hợp này bạn hoàn toàn có thể khởi kiện mà không bắt buộc phải chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của bạn

Xổ số nhanh

Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ma Thị Là
Ma Thị Là
Nguyễn Tiến Hoàng
Nguyễn Tiến Hoàng
Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ