Xổ số An Giang

Date22/03/2018 | 14:52

1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

Theo quy định tại Điều 24

Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì để được cấp lại Giấy đăng ký kết hôn bạn cần thỏa mãn điều kiện sau:

1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Hồ sơ để thực hiện việc đăng ký lại kết hôn gồm có:

+)Tờ khai theo mẫu quy định;

+) Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đã được cấp, không có bn sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.

Cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy đăng ký kết hôn: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký kết hôn.

Sau khi được cấp lại Giấy đăng ký kết hôn thì bạn mới có thể làm thủ tục ly hôn. Đối với trường hợp không có Giấy đăng ký kết hôn thì sẽ bị coi là hồ sơ không hợp lệ và tòa án có thể từ chối thụ lý đơn của bạn.

Xổ số Miền Nam

Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ma Thị Là
Ma Thị Là
Nguyễn Tiến Hoàng
Nguyễn Tiến Hoàng
Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ