Xổ số miền Bắc

Date27/09/2018 | 10:47

Xổ số miền Bắc

- Thủ tục tra cứu khả năng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trước khi đăng ký:
Để đánh giá khả năng đăng ký thành công kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam
cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian của chủ đơn, chúng tôi đề nghị khách hàng
nên tiến hành việc tra cứu kiểu dáng công nghiệp để đánh giá khả năng bảo hộ
trước khi tiến hành nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Xổ số miền Bắc

- Thủ tục tra cứu khả năng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trước khi đăng ký:
Để đánh giá khả năng đăng ký thành công kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam
cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian của chủ đơn, chúng tôi đề nghị khách hàng
nên tiến hành việc tra cứu kiểu dáng công nghiệp để đánh giá khả năng bảo hộ
trước khi tiến hành nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.
Ưu điểm:
 Đánh giá chính xác khoảng 80% khả năng bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp
trước khi tiến hành việc nộp đơn. Điều này giúp Quý khách hàng có thể ước
lượng được khả năng đăng ký thành công của kiểu dáng công nghiệp trước
khi nộp đơn đăng ký.
Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp được làm theo mẫu của Cục Sở hữu
trí tuệ ban hành (in 03 bộ).
 Giấy uỷ quyền.
 Bộ ảnh chụp hoặc bộ ảnh vẽ kiểu dáng công nghiệp thể hiện được đầy đủ các
góc nhìn của đối tượng cần đăng ký bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp;
 Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp (in 03 bộ);
 Trong trường hợp trên kiểu dáng có chứa các dấu hiệu nhãn hiệu: người nộp
đơn cần nộp tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu. Cụ thể: Tài liệu xác
nhận quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ
hưởng quyền nộp đơn của người khác (Giấy chứng nhận quyền thừa kế; Giấy
chứng nhận hoặc Thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
Hợp đồng giao việc hoặc Hợp đồng lao động) (01 bản);
 Trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp xin hưởng quyền ưu tiên cần
cung cấp thêm bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày tại
triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước
quốc tế (01 bản). Quyền ưu tiên chỉ áp dụng cho đơn đăng ký kiểu dáng công
nghiệp của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;
- Thời hạn, thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp
+ Thời hạn thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.
+ Thời hạn công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp: 02 tháng kể từ ngày có
Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

2

Nội dung công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là các thông tin liên quan
đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, ảnh và phân loại kiểu
dáng công nghiệp.
+ Thời hạn thẩm định nội dung: 09 -12 tháng kể từ ngày công bố đơn.
+Thời hạn cấp văn bằng: 02-03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng.
Sau khi có quyết định cấp văn bằng, chủ đơn hoặc đại diện của chủ đơn trong nộp
lệ phí vấp văn bằng và nhận giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp.
Thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp: Tại Việt Nam kiểu dáng công nghiệp
đươc bảo hộ trong vòng 05 năm kể từ ngày nộp đơn và được gia hạn tối đa 02 lần.

Xổ số miền

Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ma Thị Là
Ma Thị Là
Nguyễn Tiến Hoàng
Nguyễn Tiến Hoàng
Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ