xổ số miền bắc trực tiếp

Date22/03/2018 | 15:37

Đối với trường hợp của bạn nếu bố bạn đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cấp dưỡng với hai người con này sau này khi chia tài sản thuộc quyền sở hữu của bố bạn khi còn sống thì việc họ được hưởng hay không dựa trên quyết định của bố bạn ngoại trừ 2 trường hợp phân chia di sản thừa kế khi bố bạn mất như sau sau :

Đối với trường hợp của bạn nếu bố bạn đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cấp dưỡng với hai người con này sau này khi chia tài sản thuộc quyền sở hữu của bố bạn khi còn sống thì việc họ được hưởng hay không dựa trên quyết định của bố bạn ngoại trừ 2 trường hợp phân chia di sản thừa kế khi bố bạn mất như sau sau :

TH1: Bố bạn không để lại di chúc trước khi mất.

Trường hợp bố bạn không để lại chúc thì toàn bộ số tài sản thuộc quyền sở hữu của bố bạn trong số tài sản chung của bố mẹ bạn và các tài sản riêng khác của bố bạn sẽ được phân chia theo thỏa thuận của mọi người nếu không thỏa thuận được sẽ được phân chia theo Điều 676 LDS

"Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;"

Những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất này mỗi người sẽ được hưởng một phần di sản bằng nhau kể cả hai người con này và họ hoàn toàn có quyền yêu cầu phân chia di sản thừa kế.

TH2 : Bố bạn có để lại di chúc hợp pháp trước khi mất.

Nếu bố bạn để lại di chúc hợp pháp về việc phân chia di sản thuộc quyền sở hữu của mình thì sẽ được thực hiện theo di chúc, nếu trong di chúc bố bạn không để lại bất cứ tài sản nào cho hai người con riêng thì phải xét xem người con này có thuộc trường hợp thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc theo Điều 669 Bộ luật dân sự năm 2005 không, nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại điều này người con riêng sẽ được hưởng ít nhất bằng 2/3 suất của một người thừa kế.

"Điều 669. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động."

Các hình thức xổ số phổ biến ở Việt Nam

Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ma Thị Là
Ma Thị Là
Nguyễn Tiến Hoàng
Nguyễn Tiến Hoàng
Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ