Xổ số Max 4D

Date26/04/2018 | 15:24

Trực tiếp xổ số miền Bắc Câu hỏi của bạn:      Xổ số Max 4D theo quy định của pháp luật? Câu trả lời của Luật sư:       Chào bạn! Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư […]

Trực tiếp xổ số miền Bắc

Câu hỏi của bạn:

     Xổ số Max 4D theo quy định của pháp luật?

Câu trả lời của Luật sư:

      Chào bạn! Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Hà Thị. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật bảo hiểm xã hội năm 2014
 • Thông tưsố 05/2021/TT-BLĐTBXH  sửa đổi, bổ sung thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH
 • Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế

xổ số việt nam thứ tư

xổ số Minh Chính

a.  Điều kiện hưởng lương hưu

    Điều 54 Luật BHXH quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

” 1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi”

      Như vậy, trong điều kiện bình thường Nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 50 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng chế độ hưu trí.

b. Hưởng lương hưu trước tuổi trong những trường hợp đặc biệt

    Những trường hợp sau đây nếu đóng đủ 20 năm BHXH thì được hưởng lương hưu trước tuổi (Điều 54 Luật BHXH 2014)

 • Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;
 • Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;
 • Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
 • Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác (áp dụng với sĩ quan quân đội, công an…)
 • Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;
 • Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.
 • Tinh giản biên chế theo Nghị định 108.

hưởng lương hưu trước tuổi

Xổ số Max 4D

    Điều 16 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH  quy định về việc hưởng lương hưu trước tuổi khi bị suy giảm khả năng lao động như sau:

“Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc mộttrong các trường hợp sau đây:

1.B suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời theo bảng dưới đây:

Năm nghỉ hưởng lương hưu

Điều ki n về tu i đ ời đ i với nam

Điều ki n về tu i đ ời đ i với nữ

2016

Đủ 51 tuổi

Đủ 46 tuổi

2017

Đủ 52 tuổi

Đủ 47 tuổi

2018

Đủ 53 tuổi

Đủ 48 tuổi

2019

Đủ 54 tuổi

Đủ 49 tuổi

Từ 2020 trở đi

Đủ 55 tuổi

Đủ 50 tuổi

2. Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

3.B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.”

      Như vậy, nếu đáp ứng đủ 1 trong 3 trường hợp trên t bạn sẽ được hưởng lương hưu trước tuổi khi bị suy giảm khả năng lao động. Mức hưởng tuân theo quy định của pháp luật.

xổ số máy tính

     Điều 8 nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định về các trường hợp nghỉ hưởng hưu trước tuổi do bị tinh giản biên chế như sau:

 • Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên và đáp ứng được những điều kiện nhất định
 • Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm

     Về cơ bản, thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. Trong một số trường hợp còn được hưởng các ưu đãi khác.

    Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

 • Mức hưởng lương hưu hàng tháng cho công an người làm công tác cơ yếu
 • Điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật hiện nay

Kết quả xổ số Mingyu trực tiếp

Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ma Thị Là
Ma Thị Là
Nguyễn Tiến Hoàng
Nguyễn Tiến Hoàng
Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ